I S P R A V K A

I S P R A V K A

Obaveštavaju se sve zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) da je rok za predaju aplikacija po Javnom pozivu organizacijama civilnog drušzva za predaju predloga projekata u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu (ReLOaD)“, koji je raspisala lokalna samouprava Dimitrovgrad u partnerstvu sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj, 30. 04. 2019. godine do 14 časova, a ne 29. 04.2019. kako stoji u objavljenom pozivu