Број Назив Рок Документација
ЈАВНИ КОНКУРС ПОДРШКЕ МЛАДИМА У ОПШТИНИ ДИМИТРОВГРАД У 2019. ГОДИНИ 31.05.2019
  1. Konkurs mladi 2019.doc
  2. Obrazac 1.doc
  3. Obrazac 2.xls
  4. Izjava партнери.doc
Бр. 06-41/2019-17/29-8 Јавни позив за доделу субвенција привредним субјектима у оквиру Програма коришћења средстава буџетског фонда за привредни развој Општине Димитровград за 2019. годину 00.00.0000
  1. Javni poziv za dodelu subvencija privrednim subjektima u okviru Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za privredni razvoj Opštine Dimitrovgrad za 2019. godinu.pdf
  2. Пријава по првом јавном позиву по Програму коришћења средстава буџетског фонда за привредни развој Општине Димитровград за 2019. годину.docx
ОДЛУКА о расписивању јавног позива за суфинансирање активности на текућем и инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији општине Димитровград 00.00.0000
  1. Odluka.pdf
  2. Изјава 1.pdf
  3. IZJAVA 1.pdf